Träna på högskoleprovet

Ska du skriva högskoleprovet? Då är det viktigt att du tränar inför provet för att få ett så bra resultat som möjligt. Träningen hjälper dig inte bara att bli bättre på enskilda moment, utan hjälper dig också att få en förståelse för hur provet är strukturerat och att bli förberedd på de olika typer av frågor som förekommer på provet.

Hur kan man träna inför högskoleprovet?

Det finns flera olika alternativ som både är gratis och som kostar pengar för att träna på högskoleprovet. Studera.nu rekommenderar att man tränar inför provet genom att skriva gamla prov. Det kan många gånger vara ett bra utgångsläge men blir rätt enformigt i längden, om du istället vill ha andra mer underhållande alternativ finns t.ex. appar som hjälper dig öva på högskoleprovet, numera också där du spelar mot andra spelare. Det finns också böcker och online-alternativ som hjälper dig att bli bättre på de olika momenten. Här nedan finns olika alternativ listade.

App

Under senare tid har det tillkommit flera appar som hjälper dig att träna på högskoleprovet. Den mest imponerande appen är Högskolespelet som hjälper dig öva på högskoleprovet genom att spela mot dina vänner. Högskolespelet är ännu inte lanserat till alla men utmanar det traditionella sättet att träna på högskoleprovet. Det finns också andra appar som är mer specialiserade på olika delar och som påminner väldigt mycket om hemsidor som hjälper dig träna på olika delar. Genom att söka på högskoleprovet i App Store eller på Android Market.

Gamla prov

Det vanligaste sättet att träna inför högskoleprovet är att träna på gamla prov, då får du känsla för hur högskoleprovet är uppbyggt och du är mer förberedd inför det riktiga tillfället. Gamla prov finns att hämta på sidan gamla högskoleprov.

Bok

Det finns några böcker att köpa för att bli bättre på högskoleprovet. Åsikterna går isär gällande hur effektiva dessa är för att bli bättre på provet men dessa går ibland att låna på ditt lokala bibliotek. Då böckerna är rätt sällsynta kan det vara en bra idé att ringa in och fråga om de har denna typ av böcker inne, eller om de måste beställa in dem åt dig.

Online

På nätet finns det några sajter som erbjuder olika möjligheter att träna på högskoleprovet. I synnerhet finns det flera sidor som hjälper dig att öva på ordfrågor.

Träna på Högskoleprovets olika delar

Högskoleprovet är uppdelat i flera olika områden och för att träna inom dessa områden måste man ha olika förhållningssätt. Här nedan finns tips om hur du kan bli bättre på de olika delarna.

Matematik

Matematikdelen är den del som flest fruktar på högskoleprovet. För att prestera så bra som möjligt på dessa delar bör man som provdeltagare ha koll på grundläggande gymnasiematematik. Det kan därför vara en god idé att repetera kurslitteraturen från matematik A och B. Högskoleprovet har ett visst antal typfrågor som alla går att lösa med kunskaper från de grundläggande gymnasiekurserna i matematik.

Ord

Den del som flest fruktar efter matematikdelen är orddelen. De som presterar bäst på orddelen har oftast stor läsvana och det är således en god idé att läsa litteratur från flera olika områden för att öka sin ordförståelse. Det finns också andra alternativ som listar ord som ofta förekommer. Denna träningsform kan vara effektiv om du behöver träna inför provet på kort sikt. I appen högskolespelet har du möjlighet att träna på ord-delen mot dina vänner.

DTK

Delen DTK står för diagram, tabeller och kartor, och det bästa sättet att träna inför den här delen är att öva på gamla prov. Det finns veterligen inget träningsalternativ som låter dig träna på just denna del, utan det bästa sättet är istället att gå igenom denna del från tidigare prov.

Engelska

För att bli bättre på den engelska delen på högskoleprovet är bästa sättet ofta att läsa brittisk och amerikansk litteratur och tidskrifter. Då den engelska delen består av läsförståelse av engelska texter och stycken är det svårt att hitta någon genväg för att bli bättre kortsiktigt mer än att läsa gamla prov för att vara förberedd på provupplägget och frågornas utformning. Den typ av frågor som förekommer på den engelska delen på högskoleprovet är ofta tagna från litteratur, tidskrifter eller facklitteratur.