Förbered dig inför högskoleprovet

Senast uppdaterad: 10 augusti, 2021 (Först publicerad: 1 februari, 2016)

Här hittar du hur en guide för vad du bör tänka på när det är dags att skriva högskoleprovet. Det viktigaste är att komma väl förberedd både gällande för hur provtillfället går till samt hur högskoleproven är strukturerade. Om du istället letar efter hur du ska få ett bättre resultat kan du gå in på träna på högskoleprovet.

Att ta med sig till högskoleprovet

När du ska skriva högskoleprovet är det viktigt att du tar med dig:
1. Flera blyertspennor (och pennvässare/stift)
2. Suddgummi
3. En vanlig rak linjal
4. En eller flera överstrykningspennor
5. Klocka (ej mobiltelefon)
6. Legitimation
(7. Eventuell förtäring)
Under provtillfället kommer det att ske flera legitimationskontroller för att kontrollera att den person som är anmäld till provtillfället faktiskt är den som skriver. Du måste därför ha med en giltig legitimation. Exempel på giltiga legitimationer är svenskt EU-pass, svenskt nationellt id-kort, svenskt körkort eller ett svenskt sis-märkt id-kort som är utfärdat av en statlig myndighet (källa: studera.nu).

Hur högskoleprovet går till

Högskoleprovet tar en hel dag att skriva och går till enligt ett förutbestämt schema som du kan se här nedan. Provpassen som presenteras nedan innehåller två kvantitativa och två verbala delar. För att läsa mer om dessa gå in på högskoleprovets innehåll.
8.30–9.00 Information till deltagarna
9.00–9.55 Provpass 1
10.00–10.30 Rast
10.30–11.25 Provpass 2
11.30–11.50 Rast
11.50–12.45 Provpass 3
12.50–14.00 Lunch
14.00–14.55 Provpass 4
15.00–15.20 Rast
15.20–16.15 Provpass 5
16.15–16.20 Information till deltagarna
Källa studera.nu

Några punkter att tänka på inför högskoleprovet

Studera.nu har tagit fram nio olika punkter för hur vad du ska tänka på under dagen då du skriver högskoleprovet. Här nedan finns samtliga punkter presenterade med en förklaring.

1. Läs instruktionerna noga

Det är viktigt att du läser igenom instruktionerna innan du börjar skriva. Har du skrivit högskoleprovet tidigare eller tränat på gamla prov så är du också mer förberedd.

2. Disponera tiden väl

När du skriver högskoleprovet så har du en begränsad mängd tid för varje fråga, det är därför viktigt att känna till vilken typ av frågor som kommer så att du inte behöver spendera så lite tid som möjligt att tolka innebörden av frågan.

3. Fastna inte vid svåra uppgifter

Skulle du få problem med en fråga under provtillfället, markera den som obesvarad och gå vidare. Behandla de svåra frågorna först efter att du har besvarat de frågor som du känner dig mer säker på.

4. Våga gissa, du kan inte få minuspoäng

Det finns ingen anledning att inte lämna något svar då du inte får minuspoäng för felaktiga svar. Om du inte är säker så kan du försöka att använda dig av uteslutningsmetoden, dvs. ta bort de alternativ som du känner dig mer säker på att de inte är och välj sedan bland de alternativ som känns mer troliga.

5. Var noggrann när du markerar svaren

Se till att du har tagit med dig flera pennor till provtillfället och att du markerar rätt alternativ tydligt, det är väldigt olyckligt att förlora poäng bara för att ditt svar inte syntes i rättningen.

6. Anteckna gärna i provhäftet

Det är okej att anteckna i provhäftet och många gånger kan det vara bra om du vill strukturera upp dina tankar, detta gäller i synnerhet för matematikdelen.

7. Svarshäftet måste fyllas inom provtiden

Du måste fylla i alla svar inom den tid som du har fått för provdelen. Det är därmed inte tillåtet att vänta med att fylla i svarsalternativ tills efter att provtiden har gått ut. Se därför till att du disponerar tiden väl när du går igenom provfrågorna.

8. Ta det lugnt och koncentrera dig på ditt prov

Det är viktigt att kunna behålla koncentrationen under provtillfället men det är också minst lika viktigt att inte drabbas av panik, se till att du är förberedd och att du har en taktik för hur du ska fylla i svaren.

9. Koppla av under rasterna och ät en ordentlig lunch

Under högskoleprovet finns en schemalagd rast efter varje delmoment, under rasten har du möjlighet att röra på dig och pusta ut inför nästa delmoment. Använd rasten för att återhämta dig och ladda inför nästa del.
(Källa: Högskoleprovet – ytterligare en väg till högskolan, 2015)