Antagningspoäng utbildningar (2016)

På denna sida hittar du hur många högskolepoäng som krävdes för att komma in på utbildningar med högt söktryck.

Antagningspoäng apotekare

Här nedan finns listat hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att komma in på apotekarutbildningen.

Lärosäte HT2016 (HP) HT2015 (HP)
Göteborgs universitet 1,20 1,25
Umeå universitet 1,35 1,25
Uppsala universitet 1,25 1,25

 

Antagningspoäng arkitektur

I listan nedan visas hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att komma in på arkitekturutbildningen på fem populära lärosäten.

Lärosäte HT2016 (HP) HT2015 (HP)
Chalmers Tekniska Högskola 1,65 1,65
Kungliga Tekniska Högskolan 1,65 1,70
Luleå Tekniska Universitet 1,25 1,25
Lunds universitet 1,70 1,65
Umeå universitet 1,50 1,55

 

Antagningspoäng biomedicin

Här nedan finns listat hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att komma in på biomedicinprogrammet.

Lärosäte HT2016 (HP) HT2015 (HP)
Göteborgs universitet 1,20 1,25
Umeå universitet 1,35 1,25
Uppsala universitet 1,25 1,25

 

Antagningspoäng civilekonom

Nedan finns listat hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att komma in på civilekonomprogrammet på några av de mest populära utbildningarna.

Lärosäte HT2016 (HP) HT2015 (HP)
Handelshögskolan i Stockholm 1,95 1,95
Göteborgs universitet 1,40 1,50
Lunds universitet 1,50 1,50
Uppsala universitet 1,55 1,55

 

Antagningspoäng civilingenjör industriell ekonomi

I listan nedan visas hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att komma in på industriell ekonomi-programmet på några av Sveriges mest populära tekniska högskolor.

Lärosäte HT2016 (HP) HT2015 (HP)
Chalmers tekniska högskola 1,70 1,70
Kungliga tekniska högskolan 1,70 1,75
Lunds universitet 1,75 1,75
Linköpings universitet 1,60 1,60

 

Antagningspoäng datateknik

Här nedan finns listat hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att bli antagen till civilingenjörsprogrammet i datateknik på olika lärosäten.

Lärosäte HT2016 (HP) HT2015 (HP)
Chalmers tekniska högskola 1,40 1,50
Kungliga tekniska högskolan 1,60 1,55
Linköpings universitet 1,35 1,40
Luleå tekniska universitet 1,10 1,10
Lunds universitet 1,40 1,45

 

Antagningspoäng fysioterapeut

I listan nedan visas hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att komma in på fysioterapeutprogrammet på några populära lärosäten.

Lärosäte HT2016 (HP) HT2015 (HP)
Göteborgs universitet 1,40 1,45
Karolinska institutet 1,20 1,25
Lunds universitet 1,45 1,45
Uppsala universitet 1,25 1,25

 

Antagningspoäng informationsteknik

Här nedan visas hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att komma in på civilingenjörsprogrammet inom informationsteknik på olika lärosäten.

Lärosäte HT2016 (HP) HT2015 (HP)
Kungliga tekniska högskolan 1,40 1,35
Chalmers tekniska högskola 1,45 1,55

 

Antagningspoäng juristprogrammet

Här nedan finns listat hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att bli antagen till juristprogrammet på olika lärosäten.

Lärosäte HT2016 (HP) HT2015 (HP)
Göteborgs universitet 1,45 1,50
Lunds universitet 1,55 1,60
Stockholms universitet 1,45 1,50
Uppsala universitet 1,50 1,50
Umeå universitet 1,30 1,35
Örebro universitet 1,30 1,35

 

Antagningspoäng läkarprogrammet

I tabellen nedan finns listat hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att bli antagen till läkarprogrammet på olika högskolor och universitet.

Lärosäte HT2016 (HP) HT2015 (HP)
Karolinska institutet 1,80 1,85
Göteborgs universitet 1,75 1,80
Lunds universitet 1,80 1,80
Uppsala universitet 1,75 1,80
Linköpings universitet 1,70 1,75
Umeå universitet 1,65 1,70
Örebro universitet 1,70 1,70

Antagningspoäng socionom

Här nedan finns listat hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att bli antagen till socionomprogrammet på olika högskolor och universitet.

Lärosäte HT2016 (HP) HT2015 (HP)
Göteborgs universitet 1,15 1,10
Lunds universitet 1,00 1,00
Uppsala universitet 1,20 1,20
Linnéuniversitet 0,90 0,90
Umeå universitet 0,75 0,75
Örebro universitet 0,90 0,90
Stockholms universitet 1,10 1,10

Antagningspoäng tandläkare

Nedan finns listat hur många poäng som minst krävdes för högskoleprovet för att komma in på tandläkarprogrammet.

Lärosäte HT2016 (HP) HT2015 (HP)
Karolinska institutet 1,55 1,55
Göteborgs universitet 1,55 1,50
Malmö Högskola 1,50 1,50

 

Antagningspoäng textilekonomi

I tabellen nedan visas hur många poäng som krävdes för att komma in på textilekonomiprogrammet i Borås de senaste två söktillfällena.

Lärosäte HT2016 (HP) HT2015 (HP)
Högskolan i Borås 1,15 1,25