Högskoleprovet

Välkommen till Hogskoleprovet.nu! Här hittar du allt för att bli bättre på högskoleprovet samt annan bra information att ha om du ska skriva provet. På Hogskoleprovet.nu har vi också samlat guider för hur du bäst gör för att träna på högskoleprovet samt hur du förbereder dig inför högskoleprovet, du hittar också alla gamla högskoleprov på sidan och gamla högskoleresultat för högskoleprovets poäng.

Grupparbete med studenter

Antagningspoäng för populära utbildningar

Här nedan finns antagningspoäng för det antal poäng på högskoleprovet som krävdes för att komma in på några av Sveriges populäraste utbildningar.

Utbildning Lärosäte HT 2019 VT 2019 HT 2018 VT 2018
Handelshögskolans kandidatprogram i Business and Economics Handelshögskolan i Stockholm 1,75 1,80
Juristprogrammet Stockholms universitet 1,35 1,30 1,40 1,35
Juristprogrammet Göteborgs universitet 1,35 1,35
Läkarprogrammet Karolinska institutet 1,65 1,65 1,75 1,70
Läkarprogrammet Uppsala universitet 1,70 1,65 1,70 1,70
Socionomprogrammet Stockholms universitet 1,00 0,90 1,00 0,95
Psykologprogrammet Uppsala universitet 1,65 1,60 1,65 1,60
Psykologprogrammet Uppsala universitet 1,65 1,60 1,65 1,60
Civilingenjör informationsteknik Chalmers tekniska högskola 1,60 1,45
Civilingenhör industriell ekonomi Kungliga tekniska högskolan 1,65 1,65

Siffrorna i tabellen ovan visar det resultat på högskoleprovet som minst krävdes för att bli antagen på programmet i andra urvalet.

Högskoleprovet 2024

Du kan skriva högskoleprovet vid två tillfällen per år, en gång på våren och en gång på hösten.
För att få bästa möjliga resultat bör du skriva högskoleprovet mer än en gång. De allra flesta som skriver högskoleprovet har upplevt att de har fått högre resultat genom att skriva provet vid flera tillfällen. Skriver du högskoleprovet för första gången kan det därför vara bra att anmäla dig till båda tillfällena.
Att skriva högskoleprovet kostar 450 kr och du anmäler dig till provet via studera.nu.