Få 2,0 på högskoleprovet

Senast uppdaterad: 10 augusti, 2021 (Först publicerad: 28 september, 2016)

Det är många som drömmer om att få det högsta resultatet 2,0 på högskoleprovet. Med poängen 2,0 kan du i stort sett komma in på vilken utbildning du vill. För att få 2.0 på högskoleprovet måste du prestera bättre än 99,9 % av alla som skriver provet. Poängen på högskoleprovet är nämligen baserad på en kurva vilket innebär att bara 0,1 procent av provdeltagarna (enligt 2016 års normeringstabell) får det högsta resultatet 2,0. Alla provdeltagare kan således inte få 2,0 utan resultatet baseras på en fördelningskurva och för våren år 2016 var det bara 62 personer av alla provdeltagare som fick resultatet 2,0.

Hur många poäng måste man ha för att få 2,0 på högskoleprovet?

Tidigare år har man varit tvungen att vara nära det maximala antalet poäng på högskoleprovet för att få resultatet 2,0. I tabellen här nedan kan du se hur många poäng du var tvungen att ha på de senaste tre proven.

HP-resultat Lägst poäng vår 2016 Lägst poäng höst 2015 Lägst poäng vår 2015
 2,0 Kvantitativ del: 73 av 80
Verbal del: 75 av 80
Totalt: 148 av 160 poäng
Kvantitativ del: 73 av 80
Verbal del: 75 av 80
Totalt:148 av 160 poäng
Kvantitativ del: 71 av 80
Verbal del: 75 av 80
Totalt: 146 av 160 poäng
1,9 Kvantitativ del: 71 av 80
Verbal del: 73 av 80
Totalt: 144 av 160 poäng
Kvantitativ del: 71 av 80
Verbal del: 73 av 80
Totalt: 144 av 160 poäng
Kvantitativ del: 69 av 80
Verbal del: 72 av 80
Totalt: 141 av 160 poäng
1,8 Kvantitativ del: 69 av 80
Verbal del: 71 av 80
Totalt: 140 av 160 poäng
Kvantitativ del: 69 av 80
Verbal del: 70 av 80
Totalt: 139 av 160 poäng
Kvantitativ del: 67 av 80
Verbal del: 70 av 80
Totalt: 137 av 160 poäng
1,7 Kvantitativ del: 67 av 80
Verbal del: 69 av 80
Totalt: 136 av 160 poäng
Kvantitativ del: 66 av 80
Verbal del: 67 av 80
Totalt: 133 av 160 poäng
Kvantitativ del: 64 av 80
Verbal del: 68 av 80
Totalt: 132 av 160 poäng

Sett till tidigare års normeringstabeller måste du i genomsnitt ha 147 av möjliga 160 poäng för att få 2,0 på högskoleprovet. Detta innebär att du i snitt endast får ha 13 fel på provet och att du alltid måste prestera bättre än övriga [95 %] av deltagarna.
Men sett till antagningspoäng för attraktiva utbildningar är det långt ifrån alla som kräver det maximala resultatet 2,0. Många attraktiva utbildningar har lägre antagningspoäng och då kan man ha betydligt fler fel på provet. För att få 1,9 på högskoleprovet måste du i genomsnitt ha 143 poäng, för 1,8 behöver du i genomsnitt ha 139 poäng, och för 1,7 så behövs i snitt 134 poäng. Det finns således ett ganska stort utrymme att komma in på en attraktiv utbildning.

Hur gör man för att få 2,0 på högskoleprovet?

Högskoleprovet är utformat för att mäta studenters kunskaper och färdigheter inför högskolestudier. Provet består av 160 frågor där hälften av dessa testar provdeltagarens kunskaper inom kvantitativa problem och resterande testar deltagarens verbala färdigheter. De kvantitativa problemen består av frågor inom ämnena matematik, kvantitativa jämförelser, kvantitativa resonemang samt diagram, tabeller och kartor. Den verbala delen består av frågor från områdena ordförståelse, läsförståelse, meningskomplettering och engelsk läsförståelse. Högskoleprovet testar således provdeltagarens kunskaper inom en stor mängd områden som är förhållandevis generella för högre studier. Så hur gör man då för att utöka sina förmågor inom dessa områden?
Det enkla svaret är träning, både generellt inom de olika områdena och på högskoleprovet i sig. Den verbala delen kan man träna genom att läsa mycket text, och gärna text på avancerad nivå. Många frågor från den verbala delen är hämtade från texter inom akademien och orddelen innehåller också den många ord som främst förekommer inom visa fackområden som medicin, ekonomi och juridik. För att bli bättre på den kvantitativa delen på provet bör man i första hand repetera gymnasiets grundläggande matematik. Matematiken på Högskoleprovet är enligt Universitets och Högskolerådet baserat på innehåll från kursen Matematik 1b i GY 2011 (tidigare matematik A) på gymnasiet. Kurslitteraturen från Matematik 1b är därför att rekommendera för de som behöver bli bättre på matematikdelen.
Att studera högskoleprovet i sig är också ett bra sätt att få fler poäng. Både genom att förbereda sig på inför högskoleprovet så att du är insatt i vilken typ av frågor som förekommer samt hur du bäst disponerar tiden. Enligt högskoleverket får studenter som skriver högskoleprovet mer än en gång oftast ett bättre resultat andra eller tredje gången man skriver provet. Det finns flera sätt att träna på högskoleprovet, ett sätt är att använda sig av olika hjälpmedel online, ett annat sätt är att träna på gamla högskoleprov. Det viktigaste är att fortsätta att träna och att skriva provet flera gånger. Man kan aldrig sänka sitt resultat utan bara höja det, så det finns ingen anledning till att inte försöka igen om du inte är nöjd med ditt resultat.